top of page

<<< อ่านเพิ่มเติมขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

01

เลือกชมสินค้ากว่า 40 รายการ

ผ่านหน้าเว็ปไซต์

www.neat-furnituredesign.com/catalog

02

สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

         

unnamed.png
sdffdsafsdf.png

03

แจ้งรายละเอียดสินค้า

ชื่อ - ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทรฯ

สรุปยอดการสั่งซื้อ

04

ชำระเงินค่าสินค้า

+

แจ้งหลักฐานการชำระเงินทางช่องทาง

Line หรือ Facebook

ช่องทางการชำระเงิน
logo.png

โอนชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารดังนี้

ธนาคาร : กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก นีทเดคอร์

เลขที่บัญชี : 565-1-01745-0

สาขา ถนนพระรามที่ 2 สมุทรสาคร

บริษัท นีทเดคอร์  จำกัด 

ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในการเลือกใช้สินค้าของเรา

CONTACT

Thanks for your information

bottom of page