top of page

บ้านและสวนปลายปี 2020งาน บ้านและสวนปลายปี 2020

สถานที่ : Impact เมืองทองธานี

วันที่ : 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2563


งานบ้านและสวนปลายปี 2020 เป็นงานที่ NEAT กลับมาจัดแสดงงานอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้จัดแสดงมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นับว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก


コメント


bottom of page