top of page

5 เคล็ดลับการผลิต ของ NEAT FURNITURE
องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หมายถึง การนำสิ่งต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วน ให้ตรงตามคุณสมบัติของสิ่งๆนั้น เพื่อสร้างผลงานที่มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น สัดส่วน, รูปทรง, พื้นผิว และสี ซึ่งจะสวยงามมีประโยชน์ใช้สอยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการออกแบบและผลิต เราเรียกว่า Simple Design ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ NEAT ยึดมั่นมาเสมอตั้งแต่ปี 1992

การออกแบบและการผลิตที่มีคุณภาพเริ่มจาก NEAT คำนึงถึงความต้องการในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทางด้านที่อยู่อาศัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สไตล์ Minimal นั้นมีทั้งเรื่อง สัดส่วน, รูปทรง, พื้นผิว และสี ซึ่ง NEAT ได้ให้ความสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนการผลิต ดังนี้


1. การคัดสรรไม้ และตัดไม้


การเลือกไม้เป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่สำคัญที่สุดในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้จะต้องมีความแข็งแรง เนื้อไม้ไม่มีการแตกหัก และนำสู่ขั้นตอนการขัดให้ได้พื้นผิวของไม้ที่เรียบเนียน
2. การเจาะและการขึ้นรูป


การเจาะและขึ้นรูปต้องมีความพอดีเพื่อให้แต่ละชิ้นส่วนนำมาประกอบกันได้อย่างลงตัว และเป็นส่วนที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของ NEAT มีความแข็งแรง และได้รูปทรงตามความต้องการ

3. การประกอบ


ขั้นตอนการประกอบ เป็นขั้นตอนหลังจากการเตรียมชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในแต่ละประเภทของเฟอร์นิเจอร์ จะมีชิ้นส่วนที่หลากหลายและวิธีการประกอบที่แตกต่างกันไป การประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญที่สุดต่อความแข็งแรง และต้องประกอบอย่างถูกวิธี

4. การขัดและย้อมสี


การปรับผิวเพื่อเตรียมเข้าสู่การพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียน เป็นเอกลักษณ์จาก NEAT เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรารักษาคุณภาพมาโดยตลอด รวมถึงการย้อมสีให้ได้สีที่เราต้องการ

5. การทำสี


งานสีของ NEAT จะใช้เทคนิคการพ่นสีเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่เกิดรอยแปรงบนผิวไม้ และได้ความเรียบเนียนที่สม่ำเสมอ การพ่นสีจำเป็นต้องพ่นในห้องปลอดฝุ่น เพื่อไม่ให้เกิดละอองฝุ่นที่มาตกกระทบบนผิวของไม้
Comments


bottom of page